Tuesday, March 25, 2014

MH 370...

entry-content'>

Sekiranya ada di laut, timbulkan ia
Sekiranya di langit, turunkanlah
Sekiranya di darat, tunjukkanlah.
Sesungguhnya tiada tempat lain
Untuk kami memohon dan meminta
Salain KAMU…
ALLAH SUBHANAHU WATAALA

No comments:


Free shoutbox @ ShoutMix